Kunststof met de hoogste kwaliteit

De kwaliteit van onze kunststof producten is een van de belangrijkste aspecten binnen onze organisatie. Er wordt continu gewerkt aan het verder verbeteren en het bewaken van de kwaliteit. We beschikken over een apart geklimatiseerde meetkamer met o.a. een 3D meetmachine. Deze meetmachine stelt ons in staat om zowel met een camera als met enkele tastermetingen te verrichten
aan de kunststof producten. Onze kunststof producten worden geproduceerd in een streng klimaatgecontroleerde omgeving. Wij voldoen bovendien aan de HACCP eisen die gesteld worden aan het produceren van verpakkingstoepassingen. En wij beschikken over een moderne cleanroom voor de productie van medische toepassingen.

De kwaliteit van onze kunststof producten, processen en organisatie worden beheerst volgens de volgende kwaliteitsmanagementsystemen:
• ISO 9001-2015
• ISO 13485-2016

Track-and-trace systeem
Dankzij ons track-and-trace systeem zijn alle grondstoffen die bij het spuitgieten worden gebruikt, traceerbaar. We kunnen te allen tijde herleiden wanneer een product is geproduceerd, met welke machine en met welke procesparameters het spuitgieten heeft plaatsgevonden.

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen
Naast kwaliteit is Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen ook een belangrijke factor binnen onze organisatie. We werken met aandacht voor de wereld om ons heen. We hebben een milieumanagementsysteem (ISO14001) opgezet. Met behulp van dit milieumanagementsysteem beheersen en verminderen wij de negatieve milieueffecten van het werken met kunststof, dit ter bevordering van Mens en Milieu.