Duurzaamheid bij kunststofspuitgieten

Bij ons staat Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen hoog in het vaandel. Daarbij hoort ook milieubescherming in het kader van duurzaamheid. Het dagelijkse afval van consumenten en het bedrijfsleven neemt steeds verder toe en de schadelijke effecten op het milieu ook. Er worden een heleboel kunststoffen weggegooid. Maar dat kan anders. Daarom houden wij bij het spuitgieten van kunststof producten rekening met het verantwoord omgaan qua materiaal, proceswater, hergebruik van materialen en vernieuwbare energie.

DUURZAAMHEID BETEKENT:

  • Veilig en gezond materiaalgebruik
  • Gebruik van hernieuwbare energie
  • Verantwoorde omgang met proceswater
  • Hergebruik van materialen
  • Sociaal verantwoord ondernemen

Van kunststof product terug naar grondstof

De achterliggende gedachte is dat wij in ons productieproces niet alleen kunnen proberen schade voor mens en milieu te beperken, maar dat we nog een stap verder kunnen gaan. Wij produceren zó dat ieder kunststof product na zijn levensduur een waardevolle grondstof kan zijn voor een nieuw product. Dit alles uiteraard zonder dat het ten koste gaat van de kwaliteit van onze kunststof producten.